Terms & Conditions

För alla dina beställningar inom ramen för detta online erbjudande är, DeinDesign GmbH ("DeinDesign™"), Otto-Meffert-Straße 3, 55543 Bad Kreuznach, din kontraktspartner.

§1 Allmän information

1) Alla tjänster som tillhandahålls av DeinDesign™ verkställs enligt de allmänna villkor som anges nedan. Den version skall tillämpas som gäller vid den tidpunkt då avtalet ingås.

(2) Dessa ligger till grund för alla erbjudanden och avtal mellan DeinDesign™ och kunden och är accepterade för hela den tid affärsrelationen varar. Motstridiga eller avvikande villkor från köparens sida är bindande endast om DeinDesign™ skriftligen har accepterat dem.

(3) Affärsrelationen mellan DeinDesign™ och kunden omfattas av lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland med uteslutande av FN:s köprätt. Den laga domstolen är Bad Kreuznach, om kunden är en näringsidkare, en juridisk enhet under offentlig rätt eller en särskild fond under offentlig rätt.

§2 Offert, beställningsbekräftelse och kontraktsavslut

(1) De erbjudanden som finns på denna webbsida, i våra butiker och våra partnerbutiker utgör en icke bindande inbjudan till kunden att lämna en beställning hos DeinDesign ™. Genom att fylla i och skicka ett beställningsformulär online gör kunden ett bindande anbud om avtal om försäljning eller, i förekommande fall, ett avtal om arbete och material. DeinDesign™ skickar en beställningsbekräftelse med e-post åt kunden. Denna beställningsbekräftelse bekräftar också kontraktet.

(2) Förutom DeinDesign™ standard designs, erbjuder DeinDesign™ också möjligheten att anpassa DesignSkins® genom att använda egna bilder och foton.

(3) DeinDesign™ förbehåller sig rätten att av någon anledning avvisa en mottagen beställning genom att underrätta kunden om saken.

§3 Äganderätt

(1) Alla standardmotiv som erbjuds på DesignSkins.com tillhör de konstnärer och företag som samarbetar med DeinDesign och är exklusivt licensierade till DeinDesign™. Alla tillhörande rättigheter, speciellt immateriella rättigheter, förblir sina ägares egendom.

(2) Kommersiell användning, i synnerhet kopiering och publicering i reklamsyfte, oberoende om ändrad eller oförändrad, är förbjuden. Kränkningar i vilken form som helst kommer att åtalas enligt upphovsrättslagen och kan leda till rättsliga åtgärder.

(3) Texter och grafiskt innehåll (exklusive DesignSkins® motiv) tillhör DeinDesign™ och är upphovsrättsskyddade. I fall att du är intresserad av en kommersiell användning av texter, delar av en text eller bilder måste du ha en skriftlig försäkran om samtycke från DeinDesign™. Förfrågningar kan göras när som helst per telefon eller post.

(4) DeinDesign™ och DesignSkins® är registrerade varumärken från DeinDesign GmbH. Alla andra varumärken som nämns på DesignSkins.com är skyddade enligt lag till förmån för sina respektive ägare. DeinDesign™ har ingen betydande affärsrelation med någon hårdvarutillverkare vars produkter visas på denna webbsida.

§4 Innehållet i anpassade bildfiler, nedskrivning av tredje parts rättigheter

(1) Kunden är ensam ansvarig för innehållet i överförda bilder och texter.

(2) Om kunden laddar upp sin egen design eller påverkar produkten på något sätt (personlig anpassning av text), försäkrar kunden DeinDesign™ att text och design är fria från tredje parts rättigheter. I detta fall svarar kunden för kostnaderna för eventuella brott mot upphovsrätten, personliga rättigheter eller namngivningsrättigheter. Kunden försäkrar även att individualisering av produkten inte gör intrång på tredje parts rättigheter.

(3) Kunden befriar DeinDesign™ från alla krav och anspråk som görs på grund av intrång på tredje parts rättigheter, förutsatt att kunden är ansvarig för brott mot tredje part. Kunden skall omgående ersätta DeinDesign™ för alla försvarskostnader och andra skador till följd av sådana åtgärder.

§5 Leveranskostnader och leverans

(1) Leveranskostnaderna:

Inom Tyskland:
-standardleverans-
Leveranskostnaderna är uppdelade i 2 skilda produktkategorier:
1. MP3-spelare / mobiltelefoner / spelkonsoler (små): 29,00 SKK
2. Notebooks / spelkonsoler (stora) / specials / vardagsrum: 49,00 SKK

-Postförskott-
Standard leveranskostnad plus 6,00 Euro postförskottsavgift.

Leveranser mot postförskott är möjliga endast inom Tyskland. Vid leverans mot postförskott debiteras extra en avgift (6,00 Euro förskottsavgift plus 2,00 Euro Deutsche Post serviceavgift) vilka debiteras av transportfirman i samband med leveransen.

Leveranser till Schweiz, Österrike, Luxemburg, Belgien, Nederländerna, Italien:
Båda produktkategorierna: 4,95 Euro

Vid beställningar från Schweiz, måste kunden förutom tullbehandlingskostnader även betala eventuella tullavgifter. Dessa har att göra med schweizisk moms och måste betalas vid mottagandet av varan.

Övriga länder:
Båda produktkategorierna: 89,00 SKK

För multipla beställningar som görs samtidigt beräknas leveranskostnaderna bara en gång. Endast priset för den dyraste valda produktkategorin kalkyleras endast en gång.

(2) Leveransen sker enligt de priser som är i kraft då beställningen görs, inklusive gällande tysk moms.

(3) Om inget annat har överenskommits, levereras varorna till den adress som har angivits i beställningen. Om varorna inte kan levereras på grund av felaktiga, otillräckliga eller avvikande adressuppgifter kommer leveranskostnaderna för den ursprungliga leveransen att läggas till på den nya leveransen.

(4) I princip sker leveransen inom 5 arbetsdagar från den dag då kunden får sin orderbekräftelse. En försenad leverans berättigar inte kunden att ställa krav på ersättning, utom i sådana fall då DeinDesign™ har förorsakat förseningen avsiktligt eller på grund av grov försumlighet.

(5) Om kunden har valt förbetalning bör den fakturerade summan överföras inom 7 dagar till följande bankkonto:

DeinDesign GmbH / kontonummer: 200926655 / bank kod: 56062577 / bank: VRK Weinsheim / Beställningsnumret från beställningsbekräftelsen eller fakturan anges som betalningsgrund.

Beställningen tillverkas inte innan DeinDesign™ har mottagit betalningen.

(6) Eventuella bankkostnader i anslutning till internationella beställningar betalas av kunden.

§6 Äganderättsförbehåll, kvittning

(1) Alla varor förblir DeinDesign™:s egendom tills de är betalda i sin helhet. Om kunden enligt den tyska handelslagen är en näringsidkare, förblir DeinDesign™ ägare av alla levererade varor fram till mottagandet av alla betalningar som är ett resultat av affärsrelationen.

(2) Kunden skall ha rätt att få kompensation endast om hans motkrav har rättsligt fastställts eller erkänts av DeinDesign™. Kunden skall ha rätt att utöva retentionsrätt endast i den omfattning som hans eller hennes motkrav baserar sig på samma avtalsförhållande.

§7 Verifikation

(1) Information, ritningar, illustrationer, teknisk information, vikt, mått och tjänster som nämns i broschyrer, kataloger, nyhetsbrev, annonser eller prislistor har enbart informellt värde. DeinDesign™ tar inget ansvar för korrektheten i denna information. I fråga om leveransens art och omfattning är endast de uppgifter avgörande som finns i orderbekräftelsen.

(2) DesignSkins® är att betrakta som felaktiga, om de inte uppfyller de tekniska normerna för tryckta klistermärken. Obetydliga fel skyddas inte av någon garanti. Så länge det är frågan om ett garantifel har du rätt att häva avtalet om det fyller kriterierna för de rättsliga kraven.

(3) Vid fall av returneringar på grund av felaktigheter betalar DeinDesign™ också för kostnaderna för portot.

(4) Datakommunikationen via Internet kan med den nuvarande tekniken inte garanteras vara felfri och | eller tillgänglig när som helst. Således skall DeinDesign™ inte hållas ansvarig för en stadigvarande och oavbruten tillgänglighet till online offerten.

(5) Den andra avtalsparten kan göra gällande garantianspråk under förutsättning att skyldigheten att granska och klaga vederbörligen har uppfyllts enligt § 377 HGB. (Tyska handelslagen).

§8 Annulleringsrätt

§8.1 Följder av annullering

Vid fall av ett effektivt upphävande av avtalet, skall varje part returnera till den andra parten eventuella förmåner som erhållits och betala ut förväntade förmåner (t.ex. ränta). Om du inte kan returnera den förmån du har fått helt eller delvis eller i en försämrad kondition, kan du bli tvungen att betala oss ersättning för dess värde i detta avseende. Detta gäller inte avveckling av artiklar om nedskrivning av objektet kan endast tillskrivas din inspektion av det - till exempel en sådan som bara kan utföras på försäljningsstället. För övrigt kan du undvika skyldigheten att betala kompensation för värdet av en nedskrivning, som har uppstått som ett resultat av att man börjar använda varan för avsett ändamål, genom att inte att använda varan som den skulle vara egen egendom och att avstå från att göra något som skulle ha en effekt på dess värde.

Kunden måste på egen risk returnera sådana varor som skickas som postpaket. Varor som inte kan skickas som postpaket avhämtas från dig. Du måste betala returkostnaderna om varorna som levereras är i enlighet med beställningen och om priset på varan som ska returneras inte överstiger 40 euro eller om priset på varan är högre, om du vid tidpunkten för annulleringen ännu inte har betalt hela köpesumman eller överenskommit om delbetalning. I övriga fall kostar det ingenting för kunden att returnera varan. Vänligen välj det leveranssättet som kostar minst. Kunden är skyldig att betala inom 30 dagar. Denna annulleringsrätt gäller inte om: - om leveransen består av varor som DeinDesign™ har tillverkat enligt kundens specifikationer eller - som är tydligt skräddarsydda för att passa kundens personliga behov. Detta gäller i synnerhet sådana produkter som är designade med DeinDesign™ SkinDesigner på kundens begäran, då DeinDesign™ i dessa fall inte kan använda eller sälja vidare sådana DesignSkins®.

Annulleringsinstruktionerna slutar här.


§9 Transportskador

(1) Externt skadade leveranser skall omedelbart förevisas för pakettjänsten. Pakettjänsten är skyldig att ta emot reklamationen.

(2) I sådana fall då eventuella skador uppdagas under uppackningen, bör uppackningen upphöra omedelbart. Transportfirman skall då anses ansvarig och bör omedelbart underrättas skriftligt om saken. Transportfirman bör inspektera skadan.

(3) Under alla omständigheter bör varan och förpackningen lämnas orörda tills transportfirman har granskat dem och man har träffat en överenskommelse gällande skadan.

§10 Ansvarsbegränsning

(1) DeinDesign™ skall sträva till att hela tiden hålla webbsidan DesignSkins.com online. DeinDesign™ tar inget ansvar för eventuella skador eller fel som en kund kan råka ut för på grund av att webbsidan kanske tillfälligt är off-line eller om tekniska problem har uppstått. DeinDesign™ är inte heller ansvarig för skada på eller förlust av bildfiler som har skickats på datalagringsmedia via post eller till exempel skickats via elektronisk dataöverföring.

(2) DeinDesign™ är ansvariga för tjänstefel, som begås av DeinDesign™ eller deras representant eller ombud, vilket är förorsakat av uppsåt eller grov vårdslöshet. Om signifikant kontraktsförpliktelse kränks, begränsas ansvaret för kompensation till förutsebara, vanligen uppstående skador. I övrigt skall ett eventuellt ansvar uteslutas.

(3) DeinDesign™ skall inte bära ansvar för eventuella skador på elektroniska apparater, som förorsakas av kunden vid applicering och avlägsning av DesignSkins®. Kunden använder DesignSkins® på sitt eget ansvar.

(4) DeinDesign™ ansvarar för eventuella skador på liv, lem och hälsa samt enligt produktansvarslagen, vilket ansvar inte skall påverkas av punkt 1 och 2.

§12 Ogiltighetsklausul

Om någon enskild klausul i dessa allmänna villkor och/eller kompletterande kontrakt blir ogiltig, kommer detta inte att påverka effektiviteten i övriga klausuler. Vid fall av ineffektivitet i en enda klausul, kommer båda parterna att sträva till att få ett nytt avtal, med tanke på deras ömsesidiga intressen, som kommer närmast det ekonomiska syftet med den ineffektiva klausulen.

Version 04 | 2010

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online: http://ec.europa.eu/consumers/odrec.europa.eu/consumers/odr/